Räddningsstegar

Det finns räddningsstegar vid bryggor och kajer.

  • Stegar med krok, båtshake och frälsarkrans finns vid varje bryggrot. Övriga placeringar, se skiss.
  • Fasta stegar med upplysningsskyltar finns vid vissa bryggnockar och vid kajer, se skiss.
  • Stegar som fälls ner när man tar tag i dem från vattnet finns vid vissa y-bommar, se skiss. Platsen för stegarna är märkt med gula skyltar med texten RÄDDNINGSSTEGE. En skylt är synlig från bryggan och en skylt är synlig från vattnet.