Försvarsmakten meddelar

Marinövning BALTOPS 22, Baltic Operations, 5 – 16 juni 2022

Under perioden 5-16 juni genomförs marinövningen Baltic Operations, Baltops 22, en av Östersjöns största internationella marina övningar. I samband med övningen kan flyg- och fartygstrafik vara märkbar, främst i områden runt Gotland och Hanöbukten där Sverige bidrar med övningsområden i luften, till sjöss och på land.
Läs hela dokumentet Övningsinformation till allmänheten.