Fartygslista

Fartyg byggda på skeppsvarvet på Boön

(uppgifterna i huvudsak från Axel Zettersten: Svenska Flottans historia åren 1635-1680)
Under varvets tillvaro byggdes nedanstående fartyg i nämnda tidsordning. Årtalet gäller sjösättningsåret.

1660 Galiot – struss JONAS Omtalas senast 1670
1660 Bojert – struss MADAME Ca 32 m lång med 10 kanoner. Förolyckades nära Bornholm i juli 1666
1661 Flöjt – struss MARGARETA Ca 25 m lång med 12 kanoner och 22 sjöfolk. Fungerade som tullskepp vid Stade från 1674 men förlorades den 28 maj 1676 vid Stades övergång
till fienden.
1661 Bojert – struss HANÖ Ca 23 m lång med 10-12 kanoner och 15 sjöfolk. Seglades med en expedition till Starlsund 1674.
1661 Bojert – struss BODEKULL Förolyckades på Baggensfjärden i Stockholm i oktober 1678.
1662 Regalskepp SATURNUS Ca 41 m långt, 2 däck, 360 mans besättning och 64-66 kanoner varav 18 st 24-punds. Var med i sjötåg under åren 1675-1679. Blev ombyggd 1687 och sjönk 1707.
1664   HÄSTHAGEN Uppgifter saknas
1665 Regalskepp NYCKELN Ca 46 m långt, 10 m brett, 3 däck, 280-310 sjöfolk och 140 knektar. 84-86 kanoner. Detta skepp var Hans Wacht-meisters amiralskepp och ansågs vara ett av de bäst seglande skeppen i den svenska flottan. Gick på grund den 20 juli 1679 i Kalmarsund (platsen kallas idag för nyckelns prick) då eskadern jagades av 14 danska skepp. Nyckeln började brinna och exploderade. Skeppet kalla-des också för Riksnyckeln
1668 Regalskepp VENUS Ca 46 m långt, 2 däck, ca 400 mns besättning och 62-68 kanoner. Det byggdes om 1685 och fick då namnet Finland. Skeppet sjönk 1706.
1669 Struss CARLSHAMN Bestyckad med 18 kanoner. Vidare uppgifter saknas. Fartyget blev vrak 1685.
1672 Regalskepp MERCURIUS Ca 43 m långt, 2 däck, 400 mans besättningoch 61-68 kanoner. Mercurius blev amiralsskepp åt Claes Uggla. Skeppet erövrads av holländarna vid Malmö redd och överlämnades till danskarna 1677. Sjönk år 1720.
1674 Skepp NEPTUNUS Ca 33 m långt, troligtvis 2 däck, 200 mans besättning och 44 kanoner. År 1677 togs detta skepp av holländarna under ett sjöslag vid Öland
och över-lämnades därefter till danskarna. Det ligger nu som vrak i Göteborgs norra skärgård.
1676 Jakt VICTORIA Ca 35 m lång, 12 kanoner.
1676 Jakt KARLSHAVN Ca 20 m lång. Båda dessa jakter förlades vid Castellet och erövrades av danskarna i slutet av 1676. Fartygen var endast halvfärdiga men fördes till Köpenhamn där de färdigställdes och döptes. År 1677 tog svenskarna tillbaka Karlshavn som sedan seglade under svensk flagg till 1698 då hon sjönk. Victoria blev vrak 1688.

Tillbaka