Kontakter

Mejladress klubben: klubben@starnobatklubb.com
Postadress: Södra Dalgatan 7, 37441 Karlshamn
Besöksadress: Boövägen 14, karlshamn

Styrelsen

Ordförande:Lars Sjöstedt tel:0709382192 mejl: ordforande@starnobatklubb.com
Vice ordförande: Stefan Alex tel: 0708911991  mejl: stefan.alex@rydsglas.se
Sekreterare: Gunnar Johansson tel: 072 975 1737 mejl: klubben@starnobatklubb.com
Kassör: Gro Andreassen tel: 0723350373 mejl: groanita2010@gmail.com
Webmaster: (styrelsesuppleant) Gun Öhman Mattsson tel:0702441745 mejl: webmaster@starnobatklubb.com
Ledamot: Leif Magnusson tel: 070 6049076 mejl: flamingo2@live.se
Ledamot: Alf Håkansson tel:0703234505 mejl: alf.hakansson@alfha.se
Ledamot: Preben Bruzelius tel: 0708406842 mejl: preben.bruzelius@telia.com
Ledamot: (suppleant) Christer Berglind tel. 070 5655267 mejl: christerberglind701@gmail.com

Nya inlägg till hemsidan: Skicka mejl till klubben@starnobatklubb.com . Skriv ordet inlägg som rubrik.

Hemsidan: Utseende och uppbyggnad webmaster@starnobatklubb.com

Valberedning

Sammankallande:
Tommy Ivarsson tel: 0730638344 mejl: tommivar46@gmail.com

Revisorer

Jan Bremberg  tel: 0705228913 mejl: jan.bremberg@gmail.com
Graham Burgess tel: 0708844893 mejl: graham174642@gmail.com

Klubbhus och omgivningar

Klubb- och Grillhus

Gro Andreassen tel: 0723350373 mejl: groanita2010@gmail.com
Finn Andreassen tel: 0763132636 mejl: finnandre2010@gmail.com

Hamnvärd – Leif Magnusson tel: 070 6049076

Grönytor – Leif Magnusson, Finn Andreassen

Cyklar – Christer Berglind

Kajer, uppställningsplatser, sopstation och oljebod –
Leif Magnusson

Trivselkommitté

Alf Håkansson tel:0703234505
Birgit Politt
Tommy Ivarsson tel: 0730638344

Båtplatser och bryggor

Kontakta kommunen.