Registrera funktionär

Du får 200 kr avdrag på lyftavgiften för varje pass du hjälper till. Anmäl dig gärna till flera pass, men registrera ett pass åt gången. Du behöver vara inloggad för att kunna registrera någon. Endast styrelsen kan registrera lyftkassörer. Den som har registrerat någon kan också ta bort den.
Kontakta styrelsen om du vill ställa upp som lyftkassör.
2019-04-26 Fredag kl 15:45 -> slut
Lyftkassör:
Conny Rosenberg, tel 072-3713050, registrerad av Conny Rosenberg 2019-03-07 12:21:15
Kajfunktionär:
Graham Burgess, tel 0708844893, registrerad av Graham Burgess 2019-04-26 14:02:29
Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-04-27 Lördag pass 1 kl 06:45 -> 10:30
Lyftkassör:
Conny Rosenberg, tel 072-371 30 50, registrerad av Conny Rosenberg 2019-03-07 12:23:37
Kajfunktionär:
Allan Dagsland, tel 0705179366, registrerad av Gun Mattsson 2019-03-02 09:30:10
Per-Anders Jonsson, tel 0733495969, registrerad av Per-Anders Jonsson 2019-03-15 14:26:41
Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-04-27 Lördag pass 2 kl 10:00 -> slut
Lyftkassör:
Conny Rosenberg, tel 072-371 30 50, registrerad av Conny Rosenberg 2019-03-07 12:25:00
Kajfunktionär:
Jan Bremberg, tel 0705228913, registrerad av Jan Bremberg 2019-04-19 12:45:25

Niklas Dahlqvist, tel 0708-75 55 68, registrerad av 2019-04-20 13:49:57

Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-05-10 Fredag kl 15:45 -> slut
Lyftkassör:
Jan Bremberg, tel 0705228913, registrerad av Jan Bremberg 2019-04-30 21:32:57
Kajfunktionär:
Graham Burgess, tel 0708844893, registrerad av Graham Burgess 2019-03-05 13:54:08
Göran Hellberg, tel 0708873776, registrerad av Göran Hellberg 2019-04-10 17:17:43

Sven-Åke Jarl, tel 0709-903717, registrerad av 2019-05-08 22:06:27


Tommy Ivarsson, tel 0730638344, registrerad av 2019-05-09 06:47:18


Tommy Ivarsson, tel 0730638344, registrerad av 2019-05-09 06:47:44

Ola Rydström, tel 0733-778972, registrerad av Ola Rydström 2019-05-09 08:23:05

Finn Ivar Andreassen, tel 0763132636, registrerad av 2019-05-09 19:03:43

Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-05-11 Lördag pass 1 kl 06:45 -> 10:30
Lyftkassör:
Gun Öhman Mattsson, tel 0702441745, registrerad av Gun Mattsson 2019-05-06 17:31:07
Kajfunktionär:
Graham Burgess, tel 0708844893, registrerad av Graham Burgess 2019-04-26 14:05:46
Johnny Bengtsson, tel 0706-96 51 55, registrerad av Johnny Bengtsson 2019-03-14 16:01:10

Finn Ivar Andreassen, tel 0763132636, registrerad av 2019-05-09 19:07:40

Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-05-11 Lördag pass 2 kl 10:00 -> slut
Lyftkassör:
Gun Öhman Mattsson, tel 0702441745, registrerad av Gun Mattsson 2019-05-06 17:32:00
Kajfunktionär:
Jonas Skoglund, tel 0708985764, registrerad av Jonas Skoglund 2019-05-05 17:06:00

Anders Ekstrand, tel 0702221042, registrerad av 2019-05-09 11:59:28

Anders Ekstrand, tel 0702221042, registrerad av Anders Ekstrand 2019-05-09 12:06:06
Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-05-24 Fredag kl 15:45 -> slut
Lyftkassör:
Hans Magnusson, tel 0708-712428, registrerad av Hans Magnusson 2019-05-08 11:28:08
Kajfunktionär:

Jonny Svensson, tel 0705269928, registrerad av 2019-05-08 18:39:51


Anders Randver tel, 0738172171, tel , registrerad av 2019-05-16 10:04:41

Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-05-25 Lördag pass 1 kl 06:45 -> 10:30
Lyftkassör:
Hans Magnusson, tel 0708-712428, registrerad av Hans Magnusson 2019-05-08 11:27:15
Kajfunktionär:

Michael Håkansson, tel 070-3413503, registrerad av 2019-05-08 18:41:58

Göran Karlsson, tel 0734-338829, tel , registrerad av Göran Karlsson 2019-05-19 21:24:59
Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)

2019-05-25 Lördag pass 2 kl 10:00 -> slut
Lyftkassör:
Hans Magnusson, tel 0708-712428, registrerad av Hans Magnusson 2019-05-08 11:28:32
Kajfunktionär:
Göran Karlsson, tel 0734-338829, tel , registrerad av Göran Karlsson 2019-05-19 21:25:50
Namn (max 80 tecken) Tele (max 25 tecken)