Årsmöte i Blekinge Båtförbund

Stefan Alex och Gun Öhman Mattsson representerade Stärnö Vindhamns Båtklubb vid Blekinge Båtförbunds årsmöte i Bräkne Hoby den 26 november 2019. Blekinge Båtförbund (BBF) är ett samarbetsorgan för anslutna båtklubbar inom Blekinge. Det är ett ideellt- och allmännyttigt förbund som tillsammans med övriga regionala båtförbund samarbetar inom Svenska båtunionen (SBU) som i sin tur förutom andra uppgifter också är remissinstans för båtlivsfrågor på nationell nivå.

Stärnö Vindhamns Båtklubb är medlem i förbundet. Vi använder dess medlemsregistersystem, har nytta av en del försäkringar och har genom förbundet en möjlighet att göra vår röst hörd. Våra medlemmar får också pga detta medlemskap tidningen Båtliv. En av frågorna som kom upp var ”hur skall vi komma ut bland klubbarna med information om varför en båtklubb har nytta av att vara med i BBF”. Eftersom en del av medlemsavgifterna i klubbarna går till förbundet är det en relevant fråga. Ett förslag var att lägga styrelsemöten ute hos klubbarna för ett dubbelriktat utbyte. Ett annat var ett önskemål att mer information om BBF och SBU kom ut via klubbarnas hemsidor.