Hänt i veckan

Nu är den norra vägbiten vid uppställningsplatserna asfalterad!

Båtarna har dammats ner något alldeles förfärligt av alla passerande bilar tidigare. Speciellt på våren.

TACK!