Kallelse årsmöte 2020

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte söndagen den 26 april kl. 14:30 i klubblokalen. Vi planerar årsmötet som vanligt tillsvidare, men följer utvecklingen och direktiven från folkhälsomyndigheten.