Höstuppsnyggning

Även om den gemensamma arbetsdagen är inställd finns det en del att göra inför vintern på klubbens område.

Kontakta Olle 070 837 15 05 eller Leif 070 6049076 om ni vill hjälpa till.

Sandlådan/grillhus/ utegrill: Rensa ogräs i sandlåda, plocka undan leksaker, rensa ogräs runt sandlåda grillhus o utegrill. Tak vedbod rensas, sly runt rensas.

Röja sly mm. för fri sikt till ”havet” från grillhus.

Tallkottar på gräsmattor räfsas bort. (fixat av Conny)

Bord på gräsmattan in i grillhus. Långbord utanför grillhus skuras.

Flagga firas.

Sly vid staket mot tennishall bort (Leif/Olle)

”Skog” mellan staket o tennishall bort.( Hasse tar kontakt med klubbordförande?) Även sly i inhägnaden mot vägen.

Vagnar, bockar, mastvagnar samlas in.

Studsmatta, demontering skyddsnät, ansvarig Gunnar.