Styrelsemöte 21-01-19

Årets första styrelsemöte hölls digitalt. Vi missade lite av vårt glada prat på grund av mediet, men mötet gick trots allt att genomföra. Det som är på gång just nu är planering av 2021 och förberedelser inför årsmötet med bl.a. verksamhetsberättelsen. Protokollet från mötet finns som vanligt tillgängligt för inloggade medlemmar under Dokument/Protokoll i menyn.