Styrelsemöte 21-03-16

Ännu ett digitalt möte. Denna gång var också valberedningen inbjuden. Vid mötet berättade Leif att vattnet släpps på till påsk om vädret tillåter. Det viktigaste som dryftades var annars årsmötet. Man beslutade att samtliga medlemmar skall få del av årsmöteshandlingarna, antingen via mejl eller via post. Där skall framgå hur vi planerar att fortsätta föreningsarbetet utan att ha ett fysiskt årsmöte. Vi beklagar, men vill följa coronarestriktionerna. Styrelseprotokollet finns som vanligt under Dokument/Protokoll för inloggade medlemmar.