Årsmötet 2021

I år har vi beslutat att inte ha något fysiskt eller digitalt årsmöte av känd anledning. I stället skickas all information ut till dig som medlem. Du har sedan tillfälle att kommentera handlingarna.
Kommer det inga kommentarer anser vi att du som medlem godtar förfaringssättet och handlingarna.
Har du några frågor tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Handlingarna finns också under Dokument\Protokoll\Underlag Årsmöte i menyn, för inloggade medlemmar.