Vårens sjösättningar är över

Sjösättningarna i klubbens regi 2021 är över. Det mesta gick bra, men vi fick några problem med turordningsflödet. När det gick snabbare än förväntat fanns inte alla båtägare som skulle sjösätta på plats. De som fanns där gick då före i kön eftersom kranen inte kunde stå och vänta. Detta ledde i sin tur att andra båtägare som skulle varit på plats inte heller dök upp i tid när turordningen ändrades.

Vi behöver se över hur vi skall få detta att flyta. Vi vill att alla skall kunna följa lyftordningen för att se när det deras tur. Det fungerar bara om vi slipper luckor och om alla som skall lyfta är på plats i tillräckligt god tid.

Läs instruktionerna noga när det är dags för höstens lyftomgångar. Vi kommer att behöva ändra våra rutiner.