Klubb- och Grillhus

Lite nytt:
I grillhuset har det kommit upp vindskydd i form av glasskivor.
Den nya värmepumpen i klubbhuset är i full drift.