Hemsidans pionjär avtackades

På årsmötet igår avtackades Kjell Johnsson, hemsidans pionjär, Caroline Arvill, uppskattad sekreterare och Bengt-Ove Eriksson, uppskattad kassör. Ted Ericsson och Benny Nilsson välkomnades som nya styrelseledamöter.

Protokollet från årsmötet kommer att läggas upp under ”Dokument/Protokoll/” i menyn när det är justerat.

Några bilder från årsmötet tagna av Gunnar Johansson och Ann-Charlotte Andersson

Årsmöte söndag 2017-04-23 kl 14:30

Plats: Klubbhuset, Sternö

Dagordning

* Fråga om mötet är korrekt utlyst
* Fastställande av dagordning
* Val av ordförande och sekreterare för mötet
* Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
* Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för
senaste verksamhetsåret
* Revisorernas berättelse
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
* Motioner
* Val av styrelse
* Val av revisorer
* Beslut om antal valberedare
* Val av valberedning
* Sammankallande för valberedning
* Övriga val
* Övriga frågor

Bränslefilter

Klubbmedlemmen Johan Martinsson samordnar inköp av bränslefilter om intresse finns.

Kontakta Johan via email: j.martinsson@live.se om ni är intresserade.

Vårens båtråd på Stärnö 2017-03-16

I Karlshamns kommun träffas båtklubbar och fritidsenhetens representant två gånger per år. Vårens möte hölls i Stärnö båtklubbs klubblokal.

Närvarande båtklubbar: Näsviken, Svanevik, KSS, Matvik och Stärnö.
Kommunens representant  redogjorde för projekt i skärgård och fritidshamnar. Bl.a. att bättre uppmärkta vandringsleder är på gång på Tärnö. Allmänna frågor rörande hamnarna och skärgården diskuterades.  Höstens möte hålls i KSS lokaler.

Tråkiga fynd

Leif Magnusson rapporterar:

Militären har övningsdykt i Stärnö Vindhamn. Sorgligt nog hittade man saker på bottnen som definitivt inte hör hemma där. Grill, bilbatteri, radio, länspump. m.m. ????????????