Städdag 12 november

En skara medlemmar städade längs kajerna och i och runt klubbhuset. Föreningsskylten som sitter på huset togs ner för översyn. Kontoret rensades rejält för att fungera bättre.