Styrelsemöte 2016-10-24

På mötet diskuterades nya arbetsgrupper, januariutskick, valberedning m.m. Du hittar protokollet i menyn under dokument.