Fartbegränsning gäller runt hela Tjärö

De flesta känner till det och använder sunt förnuft vid besök i naturreservatet Tjärö, men det kan ändå finnas anledning att påminna om att det inte är tillåtet att:

”inom ett avstånd på 150 meter från huvudön Tjärös strandlinje framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop”

Läs mer om föreskrifterna på länstyrelsens hemsida.