Istället för diesel

Vi har fått ett intressant inlägg från en av våra medlemmar. Han har använt EcoPar istället för diesel i sin båt den här säsongen och berättar om sina positiva erfarenheter. Michael skriver bl.a. ”Fördelarna är så uppenbara att jag känner att jag måste dela med mej.” Läs hela mejlet här.

Michaels korrespondens med företaget EcoPar finns tillgänglig för den som vill veta mer.

Datablad: Hälsoeffekter Diesel – EcoParToxtest, CO2-produktion, 590, Reglerade emissioner, Oreglerade emissioner, Försäkringsintyg, Lagringsintyg