Medlemsbrev aug 2021

Bästa medlem!

Jag skriver till dig för att få din åsikt i följande fråga.

Karlshamns kommun har för avsikt att göra sig av med och sälja ut fritidshamnarna till privata aktörer. Tanken är väl att spara pengar till Kommunkassan. Det kommer att leda till ökade kostnader för oss båtägare. För att blockera så kallade privata intressen att ta över har vi, Karlshamns Segelsällskap/Svaneviks bryggförening lämnat in varsin skrivelse till kommunstyrelsen. Där talar vi om att vi är redo att ta över respektive hamn. Hur detta kommer att ske eller på vilka villkor vet vi inte ännu. I vår skrivelse har jag sagt att vi helst ser att kommunen fortsättningsvis driver hamnarna. Jag har också påpekat vikten av att se båtlivet, hamnarna och skärgården som en helhet. Kommunen håller på med en utredning om både det ekonomiska och det praktiska för deras vidkommande. Den ska vara klar den 19 september. Vi ser med stort intresse fram emot resultatet.

I framtiden kommer det att bli krav på båttvätt eller spolplatta där man tar hand om föroreningar.

Vi ser också reparationsbehov framöver som kostar ganska mycket pengar.

Om vi tar över finns det en del att tänka på:

  • Vi måste titta över vår organisation, det behövs fler personer att sköta bokning av båtplatser och ekonomi. Hyra in tjänsten?
  • Kostnader för reparationer mm, banklån, kan Kommunen ställa upp som Borgenär?
  • Kostnader för städning.
  • Med mera med mera.

Det finns flera idéer om finansiering: Ska vi bilda ett aktiebolag där varje medlem går in med en summa, ekonomisk förening eller andelsförening? Hur vi än ser på det kommer det att bli ökade kostnader som vi måste försöka att hålla ner så mycket det går.

Jag vill ha dina spontana funderingar om hur du vill att det ska bli. Maila till ordforande@starnobatklubb.com

Tisdag den 7 september kl 18.00 kommer vi att ha ett medlemsmöte i Stärnö för att diskutera ämnet. Du är varmt välkommen!

Hans Magnusson
Ordförande