Medlemsmöte – påminnelse

Vi vet ännu inte om eller när kommunen kommer att göra sig av med småbåtshamnarna, men eftersom det diskuteras vill vi vara beredda. Som skrevs i Medlemsbrev aug 2021 kallar vi till medlemsmöte tisdag den 7 september kl 18.00 för att diskutera ämnet. Det har kommit in en del intressanta synpunkter från er medlemmar och vi har förhoppningsvis lite mer information även från kommunen på tisdag. Du är varmt välkommen till klubbhuset på tisdag.