Båtbottentvättning av fritidsbåtar – Riktlinjer, reviderad upplaga 2015

Källa: På sidan Havs och Vattenmyndigheten/Båtbottentvätt hittar man de gällande riktlinjerna.

I korta drag

Målen med riktlinjerna är att minska spridningen av giftiga ämnen genom användning av miljövänlig båtbottentvätt samt att på sikt minimera användningen av giftiga båtbottenfärger.

Kommunen är den tillsynsmyndighet som bedömer och ställer krav på hur en anläggning bör utformas.

  • Med ”biocidfärg” avses båtbottenfärg som innehåller ämnen giftiga för vattenlevande organismer.
  • Bottentvätt av båtar målade med biocidfärg bör ske på tät arbetsyta (spolplatta) ansluten till reningsanläggning
  • Renspolning utan kemikalier av båtar som inte är målade med biocidfärger kräver ingen särskild rening eller arbetsyta.
  • Borsttvätt i vattnet är ett miljövänligt alternativ för tvätt av giftfria båtar.
  • Borsttvätt i vattnet bör endast tillåtas för båtar som av kommunen bedömts som giftfria.

Dokumentet finns i sin helhet under Dokument\Miljö i menyn.