Medlemsmöte angående hamnen

I tisdags hade vi ett medlemsmöte där ca 50 medlemmar infann sig. Bakgrunden är att Karlshamns kommun avser att dra ner på verksamheter som man inte är skyldig att utföra. Ett av de områden som kommunen undersöker är drift av småbåtshamnarna. Under medlemsmötet informerade styrelsen om vad som hänt hittills. Därefter var ordet fritt. Alla verkade eniga. I första hand önskar vi att kommunen fortsätter driva småbåtshamnarna. I andra hand kan vi tänka oss att ta över. Vi vill inte att privata aktörer tar över. Anledningen till detta är dålig erfarenhet från andra hamnar.

Inloggade medlemmar hittar mötesanteckningarna under Dokument/Protokoll i menyn.