Välkomna till arbetsdag lördagen den 23 oktober

Alla medlemmar hälsas välkomna till arbetsdag lördagen den 23 oktober. Vi träffas vid klubbhuset kl 10. Olle, som är sammankallande i Gröna Gruppen, har gjort en lista med saker som behöver göras. Klubben har en del redskap, men ta gärna med extra räfsor, sekatörer och annat som kan behövas, ifall ni har. Vi bjuder på enkel förtäring.

  • Samla in leksaker
  • Städa och rensa sandlåda
  • Röjning grenar mm
  • Täcka bord ute
  • Räfsa gräsmattor
  • Klippa rent vid nät
  • Plocka skräp utmed kajerna
  • Samla in vagnar, kärror, mastvagnar, bockar
  • Såga ved, klyva bära in
  • Röja buskar o sly runt grillhus och vedbod