Till er som bokar upptagning i höst – I år blir ni medhjälpare också

När medlemsbokningen stängts inför upptagningshelgen delas den färdiga lyftkön in i grupper med ca en timmes lyfttid per grupp. Från och med att första båten i gruppen lyfter till och med att sista båten i gruppen lyfter hjälper alla i gruppen till som medhjälpare. Om du av någon anledning inte kan hjälpa till ser du till att någon annan representerar din båt och agerar medhjälpare under hela lyftgruppens period, alltså ungefär en timme. Det innebär att det hela tiden finns ett stort antal medhjälpare i omlopp.

I praktiken går det till så här. Ditt påminnelesemejl anger när du skall lösa ut ditt könummer i vanlig ordning. När du löser ut det får du reda på vilka andra könummer som lyfter i samma grupp. Du får också ett markeringsband i färg som visar vilken grupp du tillhör. Det är detta band du lämnar över om du behöver be någon annan ta din plats som medhjälpare. Medhjälparna är därmed lätt igenkända.