Skärpning

Kartonger viks inte ihop!

Hamnkaptenen är förbannad på att man inte kan klämma ihop kartonger och slänga det på rätt sätt.

Vi har till en viss del källsortering på Stärnö, bl.a. för pappersförpackningar. Om vi sköter detta hålls renhållningskostnaderna nere, vilket gynnar våra båtplatskostnader eftersom dessa står i proportion till kostnaderna för hamnen. Dessutom påverkar det trivseln.