Bokningen är öppnad

Vi är beroende av funktionärer för att kunna genomföra torrsättningar i klubbens regi. Vill ni vara kassör, kontakta Jan-Åke. Vill ni vara kajfunktionär, anmäl er på hemsidan eller be någon annan anmäla er på hemsidan.

Man kan anmäla sig som funktionär till en lyftomgång på fredagar och två på lördagar.